Kontakt

Radio klub "Talan Co"
Dravska 2, p.p. 77 48001 Koprivnica
E-mail: talan.co@kc.t-com.hr
Tel./Faks: 048 / 621 – 457

Objavljeni su i službeni rezultati za KV natjecanje u organizaciji RK "Talan co", a koje je održano 14.11.2009. (od 12:00 do 14:00 po UTC-u). S obzirom da je ovo natjecanje u kojem se boduju samo ostvarene veza sa 9A postajama ukupni broj prijavljenih dnevnika je mali (24 loga), a opet gledano kroz kategoriju klubova se može zaključiti da je bilo aktivnosti (16 klubova). Rezultate možete pogledati na slijedećem > linku <

Obrada rezultata se odvijala na 9A HF Contest robotu