Ispis

Objavljeni su i službeni rezultati za KV natjecanje u organizaciji RK "Talan co", a koje je održano 14.11.2009. (od 12:00 do 14:00 po UTC-u). S obzirom da je ovo natjecanje u kojem se boduju samo ostvarene veza sa 9A postajama ukupni broj prijavljenih dnevnika je mali (24 loga), a opet gledano kroz kategoriju klubova se može zaključiti da je bilo aktivnosti (16 klubova). Rezultate možete pogledati na slijedećem > linku <

Obrada rezultata se odvijala na 9A HF Contest robotu