Kontakt

Radio klub "Talan Co"
Dravska 2, p.p. 77 48001 Koprivnica
E-mail: talan.co@kc.t-com.hr
Tel./Faks: 048 / 621 – 457

Objavili smo propozicije za oba natjecanja. Bitno je za napomenuti da smo KV natjecanje skratili na jedan sat. Također napominjemo da su diplome i medalje iz prethodne godine spremne za otpremu.