Ispis

Objavili smo propozicije za oba natjecanja. Bitno je za napomenuti da smo KV natjecanje skratili na jedan sat. TakońĎer napominjemo da su diplome i medalje iz prethodne godine spremne za otpremu.