Kontakt

Radio klub "Talan Co"
Dravska 2, p.p. 77 48001 Koprivnica
E-mail: talan.co@kc.t-com.hr
Tel./Faks: 048 / 621 – 457

Na našim web stranicama možete vidjeti propozicije za KV i UKV natjecanje koje već tradicionalno održavamo u 11-om mjesecu. Također za info medalje za pobjednike iz 2010 po kategorijama su poslane poštom, a diplome se pripremaju za otpremu (samo onima čije su adrese dostupne).