Kontakt

Radio klub "Talan Co"
Dravska 2, p.p. 77 48001 Koprivnica
E-mail: talan.co@kc.t-com.hr
Tel./Faks: 048 / 621 – 457

TERMIN NATJECANJA - 20. studenoga 2011.

VRIJEME NATJECANJA - Od 0700 do 1200 (UTC)

KATEGORIJE NATJECATELJA
a) S - jedan operator
b) M - više operatora, sve vrste rada
c) Samo FM vrsta rada

FREKVENTNI OPSEG - 144 - 146 MHz (Natjecatelji se moraju pridržavati band-plana I. regiona IARU-a.)
VRSTE RADA - Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM. Natjecatelji se moraju pridržavati band-plana I. regiona IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao ni cross-band veze ne priznaju se.

RAPORTI - U raportu se izmjenjuju RS(T), redni broj veze koji počinje s 001 i nastavlja se sa svakom sljedećom vezom do kraja natjecanja i WW lokator (npr. 599001 JN86KD).

BODOVANJE - Veze se boduju po načelu 1 kilometar = 1 bod. S istom postajom se tijekom natjecanja smije raditi samo jedanput (neovisno o vrsti rada). Duple veze moraju biti upisane u log, moraju se obilježiti da su duple (npr. dupla ili dupe) i ne smiju se bodovati. Ukupan rezultat u natjecanju dobije se zbrajanjem bodova svih održanih veza.

ZBROJNI LIST treba biti u standardnom obliku, s jasnom naznačenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita i treba ga potpisati ovlaštena osoba iz radiokluba, odnosno nositelj licencije ( Podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).

ODUZIMANJE BODOVA provodit će se u sljedećim slučajevima:
- ako je krivo zaprimljen bilo koji podatak iz veze
- ako je veza dupla i neoznačena,

DISKVALIFIKACIJA - Diskvalificirat će se:
- svi natjecatelji koji ne poštuju pravila natjecanja i uvjete iz dozvole za rad
- svi natjecatelji koji su namjerno ometali rad drugih natjecatelja
- svi natjecatelji koji su upisivali neodržane veze
- svi natjecatelji za koje najmanje tri natjecatelja ili ekipe dokažu kršenje bilo kojeg uvjeta iz ovih pravila

NAGRADE I PRIZNANJA - Prve tri postaje u svakoj kategoriji dobivaju medalju i diplomu, a ostali natjecatelji koji u roku pošalju svoj natjecateljski dnevnik dobivaju diplomu s naznačenim osvojenim mjestom.

ROK ZA PRIJAVU NATJECATELJSKIH DNEVNIKA
Logove valja poslati najkasnije 8 dana od dana natjecanja na UKV ROBOT na adresi WWW.hrvhf.net, kartica „Contest“, opcija UPLOAD EDI.

NATJECATELJSKA KOMISIJA
Radio kluba „Talan co“

Sve odluke natjecateljske komisije su konačne.